Pinsos compostos

Com a fabricants de pinsos la nostra màxima preocupació es abastir-nos de matèries primes de primera qualitat.

Els cereals utilitzats a la nostra fàbrica han estat subministrats per proveïdors homologats. Una vegada recepcionats a les nostres instal.lacions es sotmeten a controls organolèptics inicials i a les corresponents anàlisis físico-químiques, microbiològiques i de substàncies indessitjables marcades en el Pla de Qualitat de l’empresa. Tot això, juntament amb un acurat procès de fabricació ens permet oferir un producte final amb les màximes garanties.

Els cereals i els pinsos es subministren a granel, en big bag i en sacs de 25 i 10 kg.

01_picto_aus

Aus


Pollastre
Gallina
02_picto_ovi

Oví


Corder
Ovella manteniment
Cabra
03_picto_bovi

Boví


Vedell iniciació
Vedell creixement
Vedella engreix
04_picto_porci

Porcí


Porc ibèric
05_picto_equids

Èquids


Cavall exercici
06_picto_altres

Altres


Conill engreix
Palomes i coloms
Canari, periquito, lloros…